De Podoloog, Partner in de wondzorg

25 november 2008

Abstract bij de presentatie op het WCS congres te Hasselt
25 11 2008

50 jaar Belgische Vereniging van Podologen
20 jaar WCS, 20 jaar wondzorg.
15 jaar Vlaamse opleiding bachelor in de podologie
10 jaar Erkenning van podologen binnen diabetes zorg
5 jaar RIZIV nr voor podologen

Dit lijstje toont hoe belangrijk wondzorg in het algemeen, en meer bepaald de diabetische voet, voor de podologen is geweest. De podologen waren reeds 35 jaar heel actief bezig zonder officiële opleiding, maar eens ze de erkenning kregen binnen de wondzorg hebben ze in dit domein heel wat respect kunnen afdwingen. Respect dat er toe geleid heeft dat ze snel een officieel erkende Vlaamse opleiding hadden. Respect dat er tevens voor gezorgd heeft dat ze een RIZIV nummer kregen.

De podoloog is een onmiskenbaar belangrijke schakel geworden binnen een diabetes voeten team. Waar UZ Antwerpen met dr. Van Acker op kop de lans brak en met Christophe Jacobs de eerste podoloog in dienst nam, wist het AZ VUB op de voet te volgen met mezelf als podoloog in een interdisciplinair “voeten” team. De rest van het verhaal is gekend en heel wat diabetes voeten teams rezen uit de grond en een podoloog is daar nu al een begrip geworden. Als podoloog hebben we binnen de wondzorg heel wat meer te bieden dan datgene waar we nu voor gekend zijn. Naar de oorzaak van problemen kijken, naar mobiliteiten en hun beperkingen zoeken, en hieruit het biomechanisch falen van de huid afleiden is iets waar podologen zeer sterk in zijn.

En hoe erkentelijk de podologen heel WCS en het wondzorg gebeuren ook zijn, des te moeilijker hebben ze het als podoloog nog steeds om hun stempel naar artsen en arts specialisten verder door te drukken. Doorverwijzen naar een podoloog in de 2de lijn is nog steeds bedroevend. Typerend hiervoor is dat podologen zelfs nog geen 7% van het hun toebedeelde budget binnen het RIZIV gebeuren kunnen volmaken. (en ja na 5 jaar hebben ze nog steeds maar één schamel nomenclatuurnummer wat een parodie op preventie is). Maar podologen zitten niet stil. Ze zijn enorm geëvolueerd. Ze kijken niet alleen naar voeten maar linken dit aan gans een bewegingsgebeuren of falen. Ze werken met 3D scans en functionele of total contact insoles worden nu ook al digitaal ontworpen en CAD CAM ontwikkeld. Ze zijn internationaal zelfs trendsetters op dit gebied. Ze hebben naar jullie, naar gans het “wondzorg-verzorgend-publiek”, ook een boodschap.

Een boodschap van essentieel nut. Als schoenen zo belangrijk zijn binnen preventie bij de diabetische voet, waarom geven verpleegkundigen en artsen dan zoveel foute voorbeelden en foute signalen? Waarom laten ziekenhuizen en verzorgend personeel in hun voorbeeldfunctie zich niet adviseren door podologen om voor zichzelf en de gemeenschap verantwoord schoeisel te dragen? Veranderen van de wereld begint bij uzelf. U komt er alles over te weten: hoe is het nu en hoe kan het beter…..

Media